Brak Zdjęcia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2021r. o godz.08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim mającego siedzibę przy Ul. Stary Rynek 46 w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja: - 4/6 niewydzielonych części nieruchomości w postaci dz. nr ewid. 16 o pow. 0,2200 ha stanowiącej grunt orny(RIVa i RIVb); dz. nr ewid. 141 o pow. 0,8400 ha stanowiącej grunt orny (RIVa i RIVb); dz. nr ewid. 142 o pow. 0,4500 ha stanowiącej grunt orny (RIVa, RIVb i RV); dz. nr ewid. 143 o pow. 1,1100 ha stanowiącej grunt orny (RIVa i RIVb) oraz dz. nr ewid. 144 o pow. 0,6300 ha stanowiącej grunt orny (RIVa, RIVb i RV), pow. łącznej 3,2500 ha należącej do dłużnika: Iwona Adamczyk, położonej: 24-350 Chodel, Osiny, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00051976/8]; - dz. nr ewid. 137 o pow. 0,3700 ha stanowiącej grunt rolny zabudowany (Br-RIVa, RIVa i RIVb); dz. nr ewid. 138 o pow. 0,1800 ha stanowiącej grunt orny (RIVa i RIVb); dz. nr ewid. 139 o pow. 1,3200 ha stanowiącej grunt rolny zabudowany (Br-RIVa, RIVa i RIVb); dz. nr ewid. 140 o pow. 0,6900 ha stanowiącej grunt orny (RIVa i RIVb) oraz dz. nr ewid. 306 o pow. 0,2900 ha stanowiącej grunt orny (RIVa, RIVb i RV), pow. łącznej 2,8500 ha należącej do dłużnika Iwona Adamczyk i Sławomir Adamczyk, położonej: 24-350 Chodel, Osiny, Książ, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00006411/0]; - dz. nr ewid. 145 o pow. 1,3100 ha stanowiącej grunt orny (RIVa i RIVb), należącej do dłużnika Iwona Adamczyk i Sławomir Adamczyk, położonej: 24-350 Chodel, Osiny dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00058803/4]; Działki nr ewid. 137, 139, 141, 143 i 145 są zabudowane zespołem szklarni z budynkiem obsługi i budynkiem mieszkalnym. Budynek obsługi parterowy przykryty dachem szklanym z sortownią, kotłownią, pomieszczeniami socjalnymi, sanitarnymi i mieszkalnymi dla obsługi na antresoli. Obiekt szklarni konstrukcji stalowej ocynkowanej szklony. Budynki wg ewidencji budynków wybudowane w 2000 roku o pow. zab. 31.582 m2, wg ustnych danych przekazanych przez właściciela obiekty wybudowane w 2008 roku. Zespół szklarni wyposażony jest w system grzewczy zbudowany z obiegu dolnego i obiegu górnego, automatycznie uchylane wywietrzniki, kurtynę cieniującą termoizolacyjną, wentylatory mieszające, doświetlenie na pow. 1ha, system kropelkowego nawadniania, instalację wzbogacania atmosfery w dwutlenek węgla. Utrzymanie zadanych warunków w szklarni sterowane jest przez komputer klimatyczny. Szklarnia przystosowana do produkcji ogórków i pomidorów w cyklu wydłużonym. Powierzchnia produkcyjna szklarni 3ha. W dalszej części budynku obsługi usytuowane są dwa zbiorniki na wodę, piec Viesman Vitromax 200 WS opalany mazutem ze sterownią i dwa piece miałowe Crone i Vitomax. Na terenie nieruchomości znajduje się ujęcie głębinowe wody i szambo. Budynek mieszkalny to budynek parterowy z poddaszem, nie podpiwniczony, wybudowany wg ewidencji budynków w 2000 roku o pw. zab. 110 m2. Część zabudowana budynkiem mieszkalnym jest odgrodzona od części zabudowanej obiektem szklarni. Do części tej wykonany jest oddzielny wjazd z bramą przesuwną, na działce znajduje się drewniana wiata oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Na parterze budynku mieszkalnego znajduje się korytarz, salon, kuchnia i łazienka. Na poddaszu znajdują się cztery pokoje. Na podłogach w budynku mieszkalnym znajdują się panele i terakota, na ścianach tynki malowane oraz tapeta i glazura. Budynek mieszkalny jest ogrzewany piecem gazowym, posiada instalację wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba, elektryczną, gazową i alarmową. Pow. zabudowy: 110 m2, pow. użytkowa 140m2. Budynek mieszkalny jest po przeprowadzonej modernizacji, wykończony w wysokim standardzie. Obiekt szklarni jest w dobrym stanie technicznym, brak jest zbiorników na mazut oraz zbiornika na CO2. Działki nr ewid. 138, 140, 142 i 144 w części przy drodze asfaltowej są ogrodzone i wykorzystywane jako skład miału, w pozostałej części są użytkowane rolniczo. Działka nr ewid. 306 położona przy drodze gruntowej przylega do zbiornika na wodę opadową ze szklarni, dz. nr ewid. 16 położona przy drodze gruntowej użytkowana jest jako grunt orny. Nieruchomości będące przedmiotem licytacji są wykorzystywane gospodarczo w całości i stanowią jeden przedmiot licytacji. Suma oszacowania nieruchomości objętych księgą wieczystą LU1O/00051976/8, LU1O/00006411/0 i LU1O/00058803/4 wynosi 7.814.675,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.861.006,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 781.467,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Centrum w Opolu Lubelskim 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

ID:
16298781716691


Ogłoszenie dodał Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 2021-08-25 09:56:11

TŁUMACZ NA JĘZYK:
         


 

© Copyright Ogłoszenia Rolnicze - ogloszenia-rolnicze.com. | All Rights Reserved.
Serwis ogloszenia-rolnicze.com nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.