Zdjęcie 1: Syndyk BSW Silesia sp. z o.o. w upadłości sprzeda

Syndyk BSW Silesia sp. z o.o. w upadłości w Chorzowie sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki rzeczy ruchome wchodzące w skład masy upadłości: a) granulator paszowy -  31.000, b) linia domielająca - 20.000, c) natłuszczarka do paszy - 500.00, WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Ofertę można składać łącznie dla wszystkich ruchomości lub odrębnie dla każdej z ruchomości , o której mowa w pkt. I. 2. Ofertę nabycia ruchomości, na warunkach określonych w regulaminie można przesłać: a) na adres e-mail: k.signum@box43.pl   lub: b) do Biura Syndyka BSW Silesia sp. z o.o. w upadłości na adres: Syndyk masy upadłości BSW Silesia sp. z o.o. w upadłości Krzysztof Sularz , ul. Przybylaka 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15.11.2018r. 3.  Oferent jest związany ofertą przez okres 40 dni od daty wskazanej w pkt. 2, co oznacza , iż w tym okresie oferta nie może być przez oferenta odwołana. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, w takim przypadku uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. Szczegółowy opis znajduje się na stronie  internetowej syndyka www.kancelaria-sularz.pl

Region:
opolskie
Miejscowość:
Brzeźnica
Cena:
31000
Tel.:
601 97 85 09
ID:
15393426335374


Ogłoszenie dodał Krzysztof Sularz 2018-10-12 11:10:33

TŁUMACZ NA JĘZYK:
         


 

© Copyright Ogłoszenia Rolnicze - ogloszenia-rolnicze.com. | All Rights Reserved.
Serwis ogloszenia-rolnicze.com nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.